Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Bộ chống sét lan truyền loại 1

bo chong set lan truyen abb loai 1
Nhà sản xuất abbPreloader

Bộ chống sét lan truyền OVR loại 1 và loại 1+2

Type 1 & type 1+2 OVR Surge arrester

Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp cho hệ thống và thiết bị điện.

Khả năng cắt dòng xung sét năng lượng cao.

Test với dạng xung sét 10/350, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-1

Phù hợp vớI tất cả hệ thống nốI đất (IT, TT, TNC, TNS, TNC-S)

acc. IEC 61643-1

 

Bộ chống sét lan truyền loại 1 - Type 1( Ifi = 50 kA)

Số

cực

Hệ thống

nối đất

Điện áp

hđ max

Uc (V)

Dòng

xả lớn

nhất

Loại Mã sản phẩm Đơn giá
1P TNS,TNC 255 25KA OVR T1 25 255 2CTB815101R0100 8,118,000
1P IT, TT, TNC 440 25KA OVR T1 25 440-50 2CTB815101R9300 16,777,000
1P+N TT (1P+N), TNS 255 25KA OVR T1 1N 25 255 2CTB815101R1200 15,990,000
1P+N TT (1P+N), TNS 255 25KA OVR T1 1N 25 255 TS 2CTB815101R1000 20,629,000
2P TNS (1P+N), TT 255 25KA OVR T1 2L 25 255 2CTB815101R1200 15,990,000
2P TNS (1P+N), TT 255 25KA OVR T1 2L 25-255 TS 2CTB815101R1100 19,042,000
3P TNC 255 25KA OVR T1 4L 25 255 2CTB815101R1400 31,981,000
3P TNC 255 25KA OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 35,033,000
3P+N  TNS,TT 255 25KA OVR T1 3N 25 255 2CTB815101R1600 31,981,000
3P+N  TNS,TT 255 25KA OVR T1 3N 25 255 TS 2CTB815101R0700 35,644,000
4P TNS (3P+N) 255 25KA OVR T1 4L 25 255 2CTB815101R1400 31,981,000
4P TNS (3P+N) 255 25KA OVR T1 4L 25 255 TS 2CTB815101R0800 35,033,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top