Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Cầu dao cắt tải có chì E90

cau giao cat tai co chi e90
Nhà sản xuất abbPreloader

Số

cực

Số

mô đun

Điện

áp đm

K. thước

chì

Dòng

đm

Loại Mã sản phẩm Đơn giá
1 1 400 8.5x31.5 20 E91/20 2CSM200983R1801 101,000
    690 10.3x38 32 E91/32 2CSM200923R1801 99,000
1+N 2 400 10.3x38 32 E91N/32 2CSM200893R1801 343,000
2 2 400 8.5x31.5 20 E92/20 2CSM200953R1801 298,000
    690 10.3x38 32 E92/32 2CSM200883R1801 270,000
3 3 400 8.5x31.5 20 E93/20 2CSM200943R1801 421,000
    690 10.3x38 32 E93/32 2CSM204753R1801 397,000
3+N 4 690 10.3x38 32 E93N/32 2CSM204733R1801 533,000
4 4 690 10.3x38 32 E94/32 2CSM204723R1801 544,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top