Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Acti 9 iEM3000 Series

Acti 9 iEM3000 Series
Nhà sản xuất schneiderPreloader

Basic energy meters - Acti 9 iEM3000 Series Energy Meters

iEM3100 basic energy meter
iEM3110 energy meter with pulse ouput
iEM3115 muti-tariff energy meter
iEM3135 advanced multi-tarif energy meter & electrical parameter plus M-Bus comm port
iEM3150 energy meter &electrical parameter plus Modbus RS485 comm port
iEM3155 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus Modbus,/ TP comm port
iEM3165 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus Modbus, BACnet MS/ TP comm port
iEM3175 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus LON TP/FT-10 comm port
iEM3200 basic energy meter
iEM3210 energy meter with pulse output
iEM3215 muti-tariff energy meter
iEM3235 advanced multi-tarif energy meter & electrical parameter plus M-Bus comm port
iEM3250 energy meter &electrical parameter plus Modbus RS485 comm port
iEM3255 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus Modbus, / TP comm port
iEM3265 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus Modbus, BACnet MS/ TP comm port
iEM3275 advanced multi-tariff energy meter & electrical parameter plus LON TP/FT-10 comm port
A9MEM3100
A9MEM3110
A9MEM3115
A9MEM3135
A9MEM3150
A9MEM3155
A9MEM3165
A9MEM3175
A9MEM3200
A9MEM3210
A9MEM3215
A9MEM3235
A9MEM3250
A9MEM3255
A9MEM3265
A9MEM3275
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top