Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Cầu giao chống dòng rò RCBO loại DS201 và DS201L

rcbo abb ds201 va ds201l
Nhà sản xuất abbPreloader

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ RCBO - LOẠI DS201L - DS201

DS201L - DS201 RCBOS SERIES

Bảo vệ con ngườI và thiết bị với chức năng bảo vệ dòng rò, quá tải và ngắn mạch

Các mức chống dòng rò : 30mA,100mA,300mA,1000mA

Khả năng cắt ngắn mạch Icu: 4.5KA, 6KA

acc. IEC 61009

Số cực

Khả năng

cắt

(KA)

Icu

Dòng

(mA)

Icu

Dòng

định mức

(A)

Loại Mã sản phẩm

Đơn giá

VNĐ

1P+N 4.5KA 30 6 DS201  L  C6  AC30 2CSR245040R1064 2,722,000
      10 DS201  L  C10  AC30 2CSR245040R1104 2,474,000
      16 DS201  L  C16  AC30 2CSR245040R1164 2,474,000
      20 DS201  L  C20  AC30 2CSR245040R1204 2,625,000
      25 DS201  L  C25  AC30 2CSR245040R1254 2,674,000
      32 DS201  L  C32  AC30 2CSR245040R1324 2,848,000
    300 6 DS201  L  C6  AC300 2CSR245040R3064 2,840,000
      10 DS201  L  C10  AC300 2CSR245040R3104 2,582,000
      16 DS201  L  C16  AC300 2CSR245040R3164 2,582,000
      20 DS201  L  C20  AC300 2CSR245040R3204 2,738,000
      25 DS201  L  C25  AC300 2CSR245040R3254 2,789,000
      32 DS201  L  C32  AC300 2CSR245040R3324 2,969,000
1P+N 6KA 30 6 DS201  C6  AC30 2CSR255040R1064  3,025,000
      10 DS201  C10  AC30 2CSR255040R1104 2,750,000
      16 DS201  C16  AC30 2CSR255040R1164 2,750,000
      20 DS201  C20  AC30 2CSR255040R1204 2,914,000
      25 DS201  C25  AC30 2CSR255040R1254 2,970,000
      32 DS201  C32  AC30 2CSR255040R1324 3,163,000
      40 DS201  C40  AC30 2CSR255040R1404 3,301,000
    100 6 DS201  C6  AC100 2CSR255040R2064 3,156,000
      10 DS201  C10  AC100 2CSR255040R2104 2,868,000
      16 DS201  C16  AC100 2CSR255040R2164 2,868,000
      20 DS201  C20  AC100 2CSR255040R2204 3,041,000
      25 DS201  C25  AC100 2CSR255040R2254 3,098,000
      32 DS201  C32  AC100 2CSR255040R2324 3,301,000
      40 DS201  C40  AC100 2CSR255040R2404 3,443,000
    300 6 DS201  C6  AC300 2CSR255040R3064 3,156,000
      10 DS201  C10  AC300 2CSR255040R3104  2,868,000
      16 DS201  C16  AC300 2CSR255040R3164  2,868,000
      20 DS201  C20  AC300 2CSR255040R3204  3,041,000
      25 DS201  C25  AC300 2CSR255040R3254  3,098,000
      32 DS201  C32  AC300 2CSR255040R3324 3,301,000
      40 DS201  C40  AC300 2CSR255040R3404 3,443,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top