Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Cầu giao chống dòng rò loại FH200

rccb abb fh200
rccb abb fh200
Nhà sản xuất abbPreloader

CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ LOẠI FH200

RCCB COMPACT HOME RANGE - FH200

Bảo vệ con ngườI và thiết bị với chức năng chống dòng rò

Các mức chống dòng rò : 30mA, 100mA, 300mA,500mA

acc. IEC 61008

Số cực Dòng rò Dòng định mức Loại Mã sản phẩm Đơn giá
  (mA) / Icu (A)     VNĐ
2P 30 25 FH202 AC-25/0.03 2CSF202006R1250 1,094,000
    40 FH202 AC-40/0.03 2CSF202006R1400 1,216,000
    63 FH202 AC-63/0.03 2CSF202006R1630 1,823,000 
    80 FH202 AC-80/0.03 2CSF202006R1800 2,432,000
    100 FH202 AC-100/0.03 2CSF202006R1900 2,701,000
2P 100 25 FH202 AC-25/0.1 2CSF202006R2250 1,277,000
    40 FH202 AC-40/0.1 2CSF202006R2400 1,404,000
    63 FH202 AC-63/0.1 2CSF202006R2630 1,844,000
    80 FH202 AC-80/0.1 2CSF202006R2800 2,432,000
    100 FH202 AC-100/0.1 2CSF202006R2900 2,701,000
2P 300 25 FH202 AC-25/0.3 2CSF202006R3250 1,216,000
    40 FH202 AC-40/0.3 2CSF202006R3400 1,339,000
    63 FH202 AC-63/0.3 2CSF202006R3630 1,757,000
    80 FH202 AC-80/0.3 2CSF202006R3800 2,432,000
    100 FH202 AC-100/0.3 2CSF202006R3900 2,701,000
2P 500 25 FH202 AC-25/0.5 2CSF202005R4250 1,351,000
    40 FH202 AC-40/0.5 2CSF202005R4400 1,485,000
    63 FH202 AC-63/0.5 2CSF202005R4630 1,951,000
    80 FH202 AC-80/0.5 2CSF202005R4800 2,432,000
    100 FH202 AC-100/0.5 2CSF202005R4900 2,701,000
//          
4P 30 25 FH204 AC-25/0.03 2CSF204006R1250 2,064,000
    40 FH204 AC-40/0.03 2CSF204006R1400 2,128,000
    63 FH204 AC-63/0.03 2CSF204006R1630 2,432,000
    80 FH204 AC-80/0.03 2CSF204006R1800 3,040,000
    100 FH204 AC-100/0.03 2CSF204006R1900 3,378,000
4P 100 25 FH204 AC-25/0.1 2CSF204006R2250 2,043,000
    40 FH204 AC-40/0.1 2CSF204006R2400 2,107,000
    63 FH204 AC-63/0.1 2CSF204006R2630 2,490,000
    80 FH204 AC-80/0.1 2CSF204006R2800 3,040,000
    100 FH204 AC-100/0.1 2CSF204006R2900 3,378,000
4P 300 25 FH204 AC-25/0.3 2CSF204006R3250 1,947,000
    40 FH204 AC-40/0.3 2CSF204006R3400 2,006,000
    63 FH204 AC-63/0.3 2CSF204006R3630 2,370,000
    80 FH204 AC-80/0.3 2CSF204006R3800 3,040,000
    100 FH204 AC-100/0.3 2CSF204006R3900 3,378,000
4P 500 25 F204 AC-25/0.5 2CSF204005R4250 2,163,000
    40 F204 AC-40/0.5 2CSF204005R4400 2,230,000
    63 F204 AC-63/0.5 2CSF204005R4630 2,634,000
    80 F204 AC-80/0.5 2CSF204005R4800 3,040,000
    100 F204 AC-100/0.5 2CSF204005R4900 3,378,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top