Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Phụ kiện tùy chọn cho ACB BT2

Phụ kiện tùy chọn cho ACB BT2
Nhà sản xuất fujiPreloader

Phụ kiện tùy chọn cho ACB BT2

Mô tả Mã sản phẩm
Intelligent Controller type M26 (Earth-Fault protection)  M6A
Intelligent Controller type H26 (Earth-Fault protection,
Power monitoring)
 H6A 
Intelligent Controller type P25 standard  P5A
Intelligent Controller type P25 (harmonic analysis function)  P5B
Intelligent Controller type P25 (communication function)  P5C
Intelligent Controller type P25 (alarm of current-imbalance
function)
 P5D
Intelligent Controller type P26 standard(Earth-Fault protection)  P6A
Intelligent Controller type P26 (Earth-Fault protection,
harmonic analysis function)
 P6B
Intelligent Controller type P26 (Earth-Fault protection, com
munication function)
 P6C
Intelligent Controller type P26 (Earth-Fault protection,
alarm of current-imbalance function)
 P6D
Under voltage release Instantaneous  R1
Under voltage release Time delay  R2
Locking device (One lock and one key)  Q1
Locking device (Two lock and one key)  Q1
Locking device (Three lock and two key)  Q3
Mechanical interlock device (Two sets of ACB’s) Steel wire
interlock
 MW1
Mechanical interlock device (Two sets of ACB’s) Link rod
interlock (0,6m)
 MB1
Mechanical interlock device (Three sets of ACB’s) Steel
wire interlock
 MW2
Mechanical interlock device (Three sets of ACB’s) Link rod
interlock (0,6m)
 MB2
Separator plate between phases 3P  B2
Separator plate between phases 3P  B4
Button Locking device  L
Counter  CM
ATS Controller (Included controller + cable)  AS1
Motor mechanism BT2-1600 + Closing coil M1
Motor mechanism BT2-2000,2500 + Closing coil M2
Motor mechanism BT2-4000,6300 + Closing coil M3
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top