Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ACB 3P D/O BT2 TYPE

ACB 3P D/O BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip) FUJI
Nhà sản xuất fujiPreloader

ACB 3P D/O BT2 TYPE ( Đã bao gồm Shuntrip) FUJI

Mô tả Mã hàng
ACB 3P 630A D/O 50KA BT2-1600X/30630E
ACB 3P 800A D/O 50KA BT2-1600X/30800E
ACB 3P 1000A D/O 50KA BT2-1600X/31000E
ACB 3P 1250A D/O 50KA BT2-1600X/31250E
ACB 3P 1600A D/O 50KA BT2-1600X/31600E
ACB 3P 800A D/O 80KA BT2-2000X/30800E
ACB 3P 1000A D/O 80KA BT2-2000X/31000E
ACB 3P 1250A D/O 80KA BT2-2000X/31250E
ACB 3P 1600A D/O 80KA BT2-2000X/31600E
ACB 3P 2000A D/O 80KA BT2-2000X/32000E
ACB 3P 2500A D/O 85KA BT2-2500X/32500E
ACB 3P 3200A D/O 100KA BT2-4000X/33200E
ACB 3P 4000A D/O 100KA BT2-4000X/34000E
ACB 3P 4000A D/O 120KA BT2-6300X/34000E
ACB 3P 5000A D/O 120KA BT2-6300X/35000E
ACB 3P 6300A D/O 120KA BT2-6300X/36300E
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top