Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

mccb 10ka

mccb 10ka
mccb-a2-3p-abb
mccb 25ka
Nhà sản xuất abb


24h.gif

Preloader

Khả năng cắt : 10KA

MCCB 3P

Loại : A1A 

Dòng định mức In :

15 -

16 -

20 1SDA066511R1 1,212,000

25 1SDA066512R1 1,212,000

30 1SDA066513R1 1,212,000

32 1SDA068757R1 1,212,000

40 1SDA066514R1 1,212,000

50 1SDA066515R1 1,341,000

60 1SDA066516R1 1,341,000

70 1SDA066517R1 1,596,000

80 1SDA066518R1 1,596,000

90 1SDA066519R1 1,596,000

100 1SDA066520R1 1,596,000

125 1SDA066521R1 1,756,000

 

Loại : A1A

MCCB 4P

Dòng định mức In :

15 1SDA066524R1  1,516,000 

16 1SDA068750R1  1,516,000 

20 1SDA066525R1  1,516,000 

25 1SDA066526R1  1,516,000 

30 1SDA066527R1  1,516,000 

32 1SDA068761R1  1,516,000

40 1SDA066528R1  1,516,000

50 1SDA066529R1  1,675,000

60 1SDA066530R1  1,675,000 

70 1SDA066531R1  1,994,000

80 1SDA066532R1  1,994,000

90  1SDA066533R1  1,994,000 

100 1SDA066534R1  1,994,000 

125 1SDA066535R1  2,194,000 

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top