Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

ELCB 4P FuJi

ELCB 4P FuJi
Nhà sản xuất fujiPreloader

ELCB 4P FuJi

Mô tả Mã hàng Dòng định mức
ELCB 4P 125AF AT 30kA-30,100/300/500/
1000mA
EW125JAG-4P 15,20,25,30,40,50,60,
75,100,125A
ELCB 4P 125AF AT 36kA -30,100/300/500/
1000mA
EW125SAG-4P 15,20,25,30,40,50,60,
75,100,125A
ELCB 4P 125AFAT 50kA -30,100/300/500/
1000mA
EW125RAG-4P 15,20,25,30,40,50,60,
75,100,125A
ELCB 4P 160AF 30kA - 30,100/300/500/1000mA EW160SAG-4P 125,150,160A
ELCB 4P 160AF 36kA - 30,100/300/500/1000mA EW160RAG-4P 125,150,160A
ELCB 4P 250AF 30kA - 30,100/300/500/1000mA EW250JAG-4P 175,200,225,250A
ELCB 4P 250AF 36kA - 30,100/300/500/1000mA EW250SAG-4P 175,200,225,250A
ELCB 4P 250AF 50kA - 30,100/300/500/1000mA EW250RAG-4P 175,200,225,250A
ELCB 4P 400AF 50kA - 30,100/300/500/1000mA EW400RAG-4P 250,300,350,400A
ELCB 4P 400AF 70kA - 30,100/300/500/1000mA EW400HAG-4P 250,300,350,400A
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top