Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Relay kiếng RU4S 2 cực made in Japan

RU2S-NF-D24
Nhà sản xuất idec



Preloader

Relay kiếng RU4S 2 cực made in Japan, IMAX= 10A

Mã hàng Đặc tính kỹ thuật
RU2S-NF-D24 8 chân dẹp, không đèn, 24V DC
RU2S-NF-A24 8 chân dẹp, không đèn, 24V AC
RU2S-NF-A110 8 chân dẹp, không đèn, 110V AC
RU2S-NF-A220 8 chân dẹp, không đèn, 220V AC
RU2S-D24 8 chân dẹp, có đèn, 24V DC
RU2S-A24 8 chân dẹp, có đèn, 24V AC
RU2S-A110 8 chân dẹp, có đèn, 110V AC
RU2S-A220 8 chân dẹp, có đèn, 220V AC
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top