Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Rơ le thời gian trễ E234 kiểu CT-D

role thoi gian tre e234
Nhà sản xuất abbPreloader

Rơ le thời gian trễ E234 kiểu CT-D

Điều khiển các loại tải như đèn, thiết bị đun nóng... sử dùng cho tòa nhà

Thời gian điều chỉnh độ trễ: 7 mức chỉnh từ 0.05s … 100h, có 2 đèn LED

Độ bền cơ học: 30 triệu lần đóng cắt

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61812-1

Rơ le thời gian trễ kiểu ON-delay - AV

Rơ le thời gian trễ kiểu OFF-delay có nguồn phụ - RV

Rơ le thời gian trễ kiểu kích xung-ON - EW

Rơ le thời gian trễ kiểu xung ON-OFF đối xứng

Rơ le thời gian trễ kiểu xung ON-OFF không đốI xứng

Rơ le thời gian trễ đa chức năng AV, RV, EW, AW, BI, BP, IF

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top