Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

CONTACTOR FJ AC Coil

CONTACTOR FJ AC Coil
Nhà sản xuất fujiPreloader

CONTACTOR FJ AC Coil

Mô tả Mã hàng
CONTACTOR 3P 6A, N/O or N/C Coil AC FJ-B06
CONTACTOR 3P 9A, N/O or N/C Coil AC FJ-B09 
CONTACTOR 3P 12A, N/O or N/C Coil AC FJ-B12 
CONTACTOR 3P 18A, N/O or N/C Coil AC FJ-B18
CONTACTOR 3P 25A, N/O or N/C Coil AC FJ-B25 
CONTACTOR 3P 32A, N/O or N/C Coil AC FJ-B32 
CONTACTOR 3P 40A, N/O+N/C Coil AC FJ-B40 
CONTACTOR 3P 50A, N/O+N/C Coil AC FJ-B50 
CONTACTOR 3P 65A, N/O+N/C Coil AC FJ-B65 
CONTACTOR 3P 80A, N/O+N/C Coil AC FJ-B80 
CONTACTOR 3P 95A, N/O+N/C Coil AC FJ-B95 
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top