Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

TEF5 electronic timer

TEF5 electronic timer
Nhà sản xuất abbPreloader

TEF5 electronic timer

Lắp đặt Tiếp điểm phụ  Thời gian đặt Loại Mã sản phẩm Đơn giá
NO NC
TEF4 electronic timer
AX09 - AX80 1 1 0.1 … 1 s TEF5 - ON 1SBN020312R1000 1,211,000
A09…A75, N.., NL. 1 1 1 … 10 s TEF5 - OFF 1SBN020314R1000 1,306,000
AF45…AF75     10 … 100s      
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top