Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

TEF4 electronic timer

TEF4 electronic timer
Nhà sản xuất abbPreloader

TEF4 electronic timer

Lắp đặt Tiếp điểm phụ  Thời gian đặt Loại Mã sản phẩm Đơn giá
NO NC
TEF4 electronic timer
AF 09…AF 38 1 1 0.1 … 1 s TEF4 - ON 1SBN020112R1000 1,211,000
NF … 1 1 1 … 10 s TEF4 - OFF 1SBN020114R1000 1,306,000
      10 … 100s      
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top