Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Interlocks dùng cho Công tắc tơ AX

interlocks dung cho congtactor ax
Nhà sản xuất abbPreloader
Kiểu Lắp bên trái
công tắc tơ
Lắp bên phải
công tắc tơ
Loại Mã sản phẩm Đơn giá
Interlocks dùng cho Công tắc tơ AX
Cơ khí AX09...AX40 AX09...AX40 VM5-1 1SBN030100R1000 270,000
  AX95…AX205 AX185…AX205 VM 300H 1SFN034700R1000 1,155,000
  AX260 ... AX370 AX260 ... AX370 VM19 1SFN030300R1000 1,127,000
Cơ. / điện AX09...AX40 AX09...AX40 VE5-1 1SBN030110R1000 397,000
  AX32...AX80 AX50...AX80 VE5-2 1SBN030210R1000 426,000
  AX50...AX80 AX32...AX80 VE5-2 1SBN030210R1000 426,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top