Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Interlocks dùng cho Công tắc tơ AF

interlocks dung cho congtactor af
Nhà sản xuất abbPreloader
Kiểu Dùng cho công tắc tơ Loại Mã sản phẩm Đơn giá
Interlocks dùng cho Công tắc tơ AF
Cơ khí AF09...AF38 VM4 1SBN030105T1000 141,000
  AF40...AF96 VM96-4 1SBN033405T1000 171,000
  AF116 ... AF370 VM19 1SFN030300R1000 1,127,000
  AF116 ... AF146 and AF190, AF205 VM140/190 1SFN034403R1000 1,127,000
  AF190, AF205 and AF265 ... AF370 VM205/265 1SFN035203R1000 1,155,000
   AF 400…AF 750 VM 750H 1SFN035700R1000 1,814,000
   AF1350 ... AF2650 VM1650H 1SFN036503R1000 14,807,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top