Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Cầu giao tự động khởi động động cơ loại MS4xx

Cầu giao tự động khởi động động cơ
Nhà sản xuất abbPreloader

Cầu giao tự động khởi động động cơ loại MS4xx

Đóng ngắt và bảo vệ quá tảI, ngắn mạch cho động cơ
Cần điều khiển loại tay xoay, đẳm bảo tuyệt đốI an toàn khi vận hành
Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2
Ics=100% Icu

Khả năng cắt Phạm vi điều chỉnh Loại Mã sản phẩm Đơn giá
MS 450, trip điện tử từ nhiệt, class 10
50KA 28 ... 40 MS 450 – 40 1SAM450000R1005 4,280,000
  36 ... 45 MS 450 – 45 1SAM450000R1006 4,533,000
  40 ... 50 MS 450 – 50 1SAM450000R1007 4,700,000
MS 495, trip điện tử từ nhiệt, class 10
50KA 28 ... 40 MS 495 – 40 1SAM550000R1005 5,035,000
  36 ... 50 MS 495 – 50 1SAM550000R1006 5,035,000
  45 ... 63 MS 495 – 63 1SAM550000R1007 5,035,000
  57 ... 75 MS 495 – 75 1SAM550000R1008 5,343,000
  70 ... 90 MS 495 – 90 1SAM550000R1009 5,707,000
  80 ...100 MS 495 – 100 1SAM550000R1010 6,182,000
MS 497, trip điện tử từ nhiệt, class 10
100KA 22 ... 32 MS 497 – 32 1SAM580000R1004 6,210,000
  28 ... 40 MS 497 – 40 1SAM580000R1005 7,581,000
  36 ... 50 MS 497 – 50 1SAM580000R1006 7,581,000
  45 ... 63 MS 497 – 63 1SAM580000R1007 7,721,000
  57 ... 75 MS 497 – 75 1SAM580000R1008 8,058,000
  70 ... 90 MS 497 – 90 1SAM580000R1009 8,253,000
  80 ...100 MS 497 – 100 1SAM580000R1010 8,700,000
MS 451, trip điện tử từ nhiệt, class 20
50KA 11 ... 16 MS 451 – 16 1SAM470000R1001 3,889,000
  14 ... 20 MS 451 – 20 1SAM470000R1002 3,889,000
  18 ... 25 MS 451 – 25 1SAM470000R1003 3,889,000
  22 ... 32 MS 451 – 32 1SAM470000R1004 4,504,000
  28 ... 40 MS 451 – 40 1SAM470000R1005 5,035,000
  36 ... 45 MS 451 – 54 1SAM470000R1006 5,371,000
  40 ... 50 MS 451 – 50 1SAM470000R1007 5,539,000
MS 496, trip điện tử từ nhiệt, class 20
100KA 28 ... 40 MS 496 – 40 1SAM570000R1005 7,968,000
  36 ... 50 MS 496 – 50 1SAM570000R1006 7,968,000
  45 ... 63 MS 496 – 63 1SAM570000R1007 7,968,000
  57 ... 75 MS 496 – 75 1SAM570000R1008 8,112,000
  70 ... 90 MS 496 – 90 1SAM570000R1009 8,636,000
  80 ...100 MS 496 – 100 1SAM570000R1010 8,959,000
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top