Thiết bị điện công nghiệp

Nhà phân phối thiết bị điện chính hãng

Temperature Controllers 96x96

Temperature Controllers 96x96 thiết bị điện công nghiệp Fuji
Nhà sản xuất fujiPreloader

Temperature Controllers 96x96 thiết bị điện công nghiệp Fuji

Điện Áp Cung Cấp : 100-240 VAC

Mã hàng thông dụng:

Ngỏ vào: Thermo-couple ºC

PXR9TAY1-0V000
PXR9TCY1-0V000
PXR9TEY1-0V000
PXR9TAY1-1V000
PXR9TCY1-1V000
PXR9TEY1-1V000

Ngỏ vào : PT100 ºC

PXR9NAY1-0V000
PXR9NCY1-0V000
PXR9NEY1-0V000
PXR9NAY1-1V000
PXR9NCY1-1V000
PXR9NEY1-1V000

Ngỏ vào : Voltage (1-5V DC)

PXR9AAY1-0V000
PXR9ACY1-0V000
PXR9AEY1-0V000
PXR9AAY1-1V000
PXR9ACY1-1V000
PXR9AEY1-1V000

Ngỏ vào : Current (4-20mA)

PXR9BAY1-0V000
PXR9BCY1-0V000
PXR9BEY1-0V000
PXR9BAY1-1V000
PXR9BCY1-1V000
PXR9BEY1-1V000

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Lên top